מתאם מ- 3.5 PL(זכר) (סטריאו) ל-2 יציאות RCA (נקבה)